Integritetspolicy

KONTAKTA OSS

Vi informerar dig här om hur vi hanterar dina personuppgifter

När du ber om offerter eller beställer tjänster av oss kommer vi att behandla dina personuppgifter, för vilka Bolaget är personuppgiftsansvarig.

Nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar dina uppgifter, och vad du har för rättigheter kopplat till dessa.

Uppgifter för avtalet med dig

För att vi ska leverera de tjänster du beställer av oss kommer vi att registrera följande uppgifter om dig:

  • Namn
  • Adress, telefonnummer och epost
  • Personnummer – om du yrkar på ROT eller RUT-avdrag
  • Betalningsinformation samt betalningshistorik

Information om din beställning, såsom denna framgår av mejlväxling och av vår faktura.

Den här informationen behöver vi för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig. Vi sparar informationen så länge som du är aktiv kund hos oss, dock minst så länge som garantitiden löper.

Uppgifter för bokföring m.m.

För att vi ska kunna följa de lagar som gäller för Bolaget, kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:

  • Namn
  • Adress
  • Information från din faktura, såsom utfört arbete och var det utförts.

Detta måste vi göra för att följa de lagar som vi omfattas av. Ett exempel är bokföringslagen, och därför sparar vi den här informationen med begränsad åtkomst under 7 år + innevarande år.

Uppgifter för marknadsföring & kundanalys

Bolaget kommer i samband med att du begärt en offert ifrån oss, eller beställt tjänster av oss att behandla följande uppgifter om dig:

  • Namn
  • Adress, telefonnummer och epost
  • Information om din beställning, såsom utfört arbete.

Dessa uppgifter kan komma att användas för marknadsföring via exempelvis epost, sms och post. Detta gör vi för att vi vill erbjuda dig tjänster som kan vara relevanta för dig. Du kan när som helst avsäga dig den här typen av marknadsföring och analys genom att höra av dig till oss.

Mottagare av uppgifter

Vi överför inte dina personuppgifter till någon utomstående person förutom i två fall: När vi för din räkning begär ROT eller RUT-avdrag överför vi information till Skatteverket. När vi anlitar underentreprenörer överför vi till dem information om din adress och ditt telefonnummer.

Dina rättigheter

Du har rätt att av Bolaget begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har också rätt att i vissa fall begära en begränsning av behandlingen som rör dig, att invända mot behandlingen samt att få vissa uppgifter raderade.

Mer information
Om oss
Rot & Rut
Vår verksamhet
Vår integritetspolicy
Miljö & hållbarhet

TJÄNSTER

TRÄDGÅRD

TJÄNSTER

TRÄDVÅRD & TRÄDFÄLLNING

ANLÄGGNING AV

GRÄSMATTA

ANLÄGGNING AV

HÄCK