GRÄSMATTA

KONTAKTA OSS

Ibland är det bra att rulla nytt gräs, ibland är det bra att restaurera befintlig gräsmatta

Baserat på trädgårdens utformning och kundens önskemål utför vi båda dessa tjänster i stor utsträckning.


Rulla gräs

När vi rullar gräs förbereder vi först ytan genom att schakta ut ojämnheter. Sedan fyller vi på med gräsmattejord och finplanerar ut den till ett jämnt ytskikt. Till sist rullar vi ut nyskurna rullar av gräs till ett jämnt, tätt och grönskande resultat. Snabbt och snyggt har en ny del av trädgården fått liv!


Restaurera gräsmatta

Att restaurera en befintlig gräsmatta innebär att vi först vertikalskär hela ytan. På så sätt syresätts gräsrötterna och det stimulerar även nytillväxt. Sedan går vi över hela gräsmatta med toppdress som krattas ut i ett finfördelat lager på gräsmattan. Sist men inte minst sår vi hela ytan med nya gräsfrön som på så sätt kompletterar befintligt gräs till en tät och vacker helhet igen.

Trädgårdsskötsel

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

Beskärning

BESKÄRNING

Gräsmatta

GRÄSMATTA

Vårstädning

VÅRSTÄDNING

Häckplantering

HÄCKPLANTERING

Höststädning

HÖSTSTÄDNING

Trädgårdsrådgivning

TRÄDGÅRDSRÅDGIVNING

Löpande trädgårdsskötsel

LÖPANDE TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

TJÄNSTER

TRÄDGÅRD

TJÄNSTER

TRÄDVÅRD & TRÄDFÄLLNING

ANLÄGGNING AV

GRÄSMATTA

ANLÄGGNING AV

HÄCK