GRÄSMATTA

KONTAKTA OSS

Ibland är det bra att rulla nytt gräs, ibland är det bra att restaurera befintlig gräsmatta

Baserat på trädgårdens utformning och kundens önskemål utför vi båda dessa tjänster i stor utsträckning.


Rulla gräs

När vi rullar gräs förbereder vi först ytan genom att schakta ut ojämnheter. Sedan fyller vi på med gräsmattejord och finplanerar ut den till ett jämnt ytskikt. Till sist rullar vi ut nyskurna rullar av gräs till ett jämnt, tätt och grönskande resultat. Snabbt och snyggt har en ny del av trädgården fått liv!


Restaurera gräsmatta

Att restaurera en befintlig gräsmatta innebär att vi först vertikalskär hela ytan. På så sätt syresätts gräsrötterna och det stimulerar även nytillväxt. Sedan går vi över hela gräsmatta med toppdress som krattas ut i ett finfördelat lager på gräsmattan. Sist men inte minst sår vi hela ytan med nya gräsfrön som på så sätt kompletterar befintligt gräs till en tät och vacker helhet igen.

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

Läs mer

BESKÄRNING
Läs mer
GRÄSMATTA
Läs mer
VÅRSTÄDNING
Läs mer
HÄCKPLANTERING
Läs mer
HÖSTSTÄDNING
Läs mer
TRÄDGÅRDSRÅDGIVNING
LÖPANDE TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

TJÄNSTER

TRÄDGÅRDSANLÄGGNING

TJÄNSTER

TRÄDGÅRD

TJÄNSTER

TRÄDVÅRD & TRÄDFÄLLNING