BESKÄRNING

KONTAKTA OSS

Nästan alla träd, buskar och häckar behöver, på det ena eller andra sättet, beskäras mer eller mindre ofta

Det kan exempelvis handla om en uppbyggnadsbeskärning av ett nyplanterade fruktträd, att glesa ur ett välvuxet prydnadsträd eller en föryngringsbeskärning av ett förvildat buskage.

Vi beskär alla typer av träd, buskar och häckar.


Häck

De allra flesta häcksorter mår bra av att årligen få en del av sin årstillväxt beskuren. Det gör att häcken blir välförgrenad och tät, och skapar på så sätt en tydlig avgränsning och ett bra insynsskydd.

Häckar som har blivit förvuxna och alldeles för höga kan behöva en mer kraftig beskärning för att på så sätt kunna börja om och på sikt kunna återta sin ursprungliga form och höjd.


Fruktträd

Genom att årligen beskära fruktträd hjälper vi träden att skapa en luftig krona som släpper in mycket ljus och därmed förebygger sjukdomar och angrepp. Underhållsbeskärningen gynnar också knoppsättningen som i sin tur leder till en god skörd.


Föryngringsbeskärning

Många olika sorters buskar mår bra att emellanåt föryngringsbeskäras. Med tiden kan buskar bli glesa och se risiga ut och den lilla blomning som blir av, sker ofta långt upp i topparna. Då är det bra att låta buskarna helt enkelt få börja om, vilket innebär att vi till stora delar klipper ner buskarna och låter dem få en bra och välbehövlig nystart.

Trädgårdsskötsel

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

Beskärning

BESKÄRNING

Gräsmatta

GRÄSMATTA

Vårstädning

VÅRSTÄDNING

Häckplantering

HÄCKPLANTERING

Höststädning

HÖSTSTÄDNING

Trädgårdsrådgivning

TRÄDGÅRDSRÅDGIVNING

Löpande trädgårdsskötsel

LÖPANDE TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

TJÄNSTER

TRÄDGÅRD

TJÄNSTER

TRÄDVÅRD & TRÄDFÄLLNING

ANLÄGGNING AV

GRÄSMATTA

ANLÄGGNING AV

HÄCK