TRÄDVÅRD & TRÄDFÄLLNING

Vi vårdar, besiktigar och tar hand om dina träd
KONTAKTA OSS

TA HAND OM DINA TRÄD
– LÅT OSS FIXA JOBBET!

Arborister är utbildade inom trädvård och arbetar för att träden skall vara säkra, vackra, problemfria och leva länge.

Vår arbetsledare Eugenio har jobbat som arborist sedan 1989. Eugenio är också utbildad trädgårdsmästare och kommer gärna med förslag på hur ni kan utveckla er trädgård. Så tveka inte ställa frågor, även om det inte rör era träd!

TRÄDFÄLLNING

Helst vill vi förvalta och ta hand om träd, men ibland behöver trädet fällas. Det kan vara att trädet är en fara, träden står för tätt och det behöver gallras eller att området ska bebyggas och det står träd i vägen.

Oavsett av vilken anledning ni behöver hjälp så kan vi hjälpa er med trygga och säkra fällningar. Är ni osäkra på om trädet är i dålig kondition så kan vi hjälpa er med besiktning. 

FÖRVALTNING AV TRÄD

BESIKTNING
Många är oroliga för att träd inte ska stå kvar vid höststormarna. Vi kan hjälpa er besiktiga träden för att minimera risken att något träd ska falla och göra skada.

Många skador på träd går inte att se utan att klättra upp i träden, som exempelvis fläkskador på en flerstammig trädkrona. I besiktningen ingår såklart förslag på åtgärder, som kan vara allt ifrån en säkerhetsbeskärning eller i värsta fall att trädet behöver tas ned.

TRÄDVÅRDSPLANER
Trädvård är att planera för framtiden! En trädvårdsplan är långsiktig och identifierar träd med ökad risk för skador och som ev. bör tas bort i förebyggande syfte. Planen innehåller också olika förslag på träd som kan planteras istället.

Vår trädvårdsplan är uppdelad i två huvuddelar; den första delen innefattar en fullständig inventering och bedömning av träden, medan den andra delen omfattar konkreta åtgärdsförslag med en tillhörande prioriteringsordning.

Målet med en trädvårdsplan är att noggrant granska träden i din trädgård för att minimera olycksrisker och samordna nödvändiga trädvårdsinsatser så att din trädgård fortsatt har ett livskraftigt trädbestånd.

BESKÄRNING

Ett av de vanligaste anledningarna till att beskära träd säkerhetsskäl. Finns det grenar som utgör fara och behöver tas bort? Växer det grenar in i husfasader, elledningar med mera? Behöver trädets vindmotstånd minskas för att undvika stormskador?

Ett träd som sköts om blir vackrare att titta på. Dessutom mår trädet bättre och lever längre. Välskötta träd kan ge en stor besparing i längden!

Våra erfarna arborister hjälper er avgöra vilken typ av beskärning ert träd är i behov av. Vi hjälper er gärna sätta upp en trädvårdsplan.

TJÄNSTER

TRÄDGÅRD

TJÄNSTER

TRÄDVÅRD & TRÄDFÄLLNING

ANLÄGGNING AV

GRÄSMATTA

ANLÄGGNING AV

HÄCK